Veelgestelde Vragen

Heeft u een probleem met een melder?
Kijk in onze vaak gestelde vragen rubriek om te zien of wij u kunnen helpen.

ROOKMELDERS

Waarom gaat mijn rookmelder af als ik geen rook kan zien?

De onderstaande situaties kunnen een ongewenste alarmmelding veroorzaken:

De rookmelder moet worden verplaatst.
Installeer de rookmelder minstens 6 meter van apparaten zoals boilers/kachels en ovens, die verbrandingsdeeltjes produceren. Rookmelders moeten op minstens 3 meter worden geplaatst van vochtige ruimtes zoals badkamers en washokken, op minstens 1 meter van verwarmingstoestellen, 0,50m van een lamp- en 1,5m van een TL-armatuur. Luchtstromen van ventilatoren, deuren en ramen dienen vermeden te worden.

De sensorkamer is stoffig of vuil.
Rookmelders zien er soms schoon uit, maar stof kan zich aan de binnenkant van de kap ophopen waardoor de melder 'gevoeliger' wordt. Reinig de melder minimaal 1x per maand door voorzichtig met het borstelhulpstuk van de stofzuiger over de rookmelder te gaan.

Insecten bedekken of verstoppen de sensorkamer.
Maak de rookmelder met het borstelhulpstuk van de stofzuiger schoon. Behandel de ruimte met insectenspray om dit probleem te verhelpen (MAAR SPUIT NIET OP DE ROOKMELDER ZELF).

Waarom maakt mijn rookmelder een onderbroken, hoog piepgeluid?

Dezelfde factoren die aan de oorzaak liggen van ongewenste alarmmeldingen, kunnen deze onderbroken alarmmeldingen veroorzaken: stof, insecten en stroomonderbrekingen. Zie vraag nr. 1 voor meer details hierover. Het "piep" geluid kan ook worden veroorzaakt door:

Een ander apparaat of toestel.
Veiligheidssystemen, monitors, koolmonoxidemelders en andere toestellen hebben vergelijkbare lage batterij- of alarmsignalen.

Bijna lege Batterij.
Veel rookmelders maken een piepend geluid als de batterij moet worden vervangen omdat deze leeg raakt.

Waarom gaat de rookmelder niet af wanneer ik op de testknop druk?

Hou de testknop langer ingedrukt.
Probeer de testknop 20 seconden lang ingedrukt te houden.

Controleer de voeding.
Zorg dat de batterij goed is geïnstalleerd en stevig in het vakje is gedrukt. Zelfs als het alarm kort afgaat, moet u toch nog controleren of de batterij(en) goed op zijn plaats vastgeklikt is. Als de batterij los zit, kan de rookmelder niet goed van stroom worden voorzien.

Waarom gaat de melder af wanneer ik er een batterij in plaats?

Het is normaal dat rookmelders kort afgaan (5-10 seconden) wanneer ze voor het eerst stroom krijgen. Als het alarm niet stopt en er geen rook aanwezig is, kan dat aan één van onderstaande oorzaken liggen:

Onvoldoende batterijvermogen
Batterijen die bijna helemaal leeg zijn, kunnen een ononderbroken zwak alarm veroorzaken.

Waarom maakt het lege batterij waarschuwingsignaal een piepend geluid, hoewel het een nieuwe batterij is?

Heeft uw rookmelder een pauzeknop?
Zo ja, dan kan het zijn dat deze knop per ongeluk werd ingedrukt. Dit betekent dat het alarm de komende (max.) 15 minuten elke minuut eenmaal zal piepen terwijl deze in de pauzestand staat.

Weet u zeker dat het de rookmelder is?
Andere apparaten brengen vergelijkbare piepgeluiden of waarschuwingssignalen voort.

Zelfs "nieuwe" batterijen zijn niet altijd echt nieuw.
Als batterijen worden opgeslagen, vooral in koude ruimtes, verliezen ze sneller hun spanning. Controleer altijd de houdbaarheidsdatum op de verpakking wanneer u nieuwe batterijen koopt.

Welke vervangingsbatterijen kan ik gebruiken?

Lees de handleiding of het etiket achterop de melder. Gebruik nooit oplaadbare batterijen omdat deze niet altijd een gelijkmatige voeding leveren.

Hoe lang zal de batterij in de melder meegaan?

De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de rook- of CO-melder en van de omgeving waarin deze werd geïnstalleerd. Alle in de handleiding vermelde batterijen zijn geaccepteerde vervangingsbatterijen. Ongeacht de door de fabrikant vermelde levensduur, MOET u de batterij onmiddellijk vervangen zodra het toestel begint te "piepen" (het"lege batterij waarschuwingsignaal").

Hoe lang zal de rookmelder meegaan?

De levensduur van een rookmelder is bij normaal onderhoud 10 jaar. Na die tijd kan een goede werking ervan niet meer gegarandeerd worden.

Ik ben mijn gebruikershandleiding verloren. Kan ik een nieuwe krijgen?

Handleidingen zijn online beschikbaar op www.firstalert.nl in de rubriek Klantenservice. U kunt deze gratis downloaden.

Voor meer informatie, kunt u ook contact opnemen via het contactformulier op de website.

KOOLMONOXIDE-MELDER

Detecteren CO-melders ook gaslekken?

Nee, deze CO-melder reageert alleen op koolmonoxide. Voor het opsporen van gas, heeft u een gasmelder nodig.

Hoe lang gaat een koolmonoxidemelder mee?

CO-melders van First Alert gaan bij normaal onderhoud zeker 5 jaar meer, daarna moeten ze worden vervangen door een nieuwe koolmonoxidemelder.

Waar moet ik mijn First Alert koolmonoxidemelder installeren?

Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte. Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken. Plaats koolmonoxidemelders ook minstens 3 meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen vandaan. In een huis met twee verdiepingen installeert u een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.

Zijn er plaatsen waar ik mijn koolmonoxidemelder niet mag installeren?

Installeer de koolmonoxidemelder NIET in keukens of garages, noch in zeer stoffige, vuile, vochtige of vettige ruimtes. Plaats de melders niet in direct zonlicht of op plaatsen waar extreme temperaturen voorkomen. Dit betekent, niet in kruipruimtes, niet-verbouwde zolderruimtes, niet-geïsoleerde of slecht geïsoleerde plafonds en veranda's. CO-melders mogen niet worden gehangen op plaatsen die worden bedekt door gordijnen of andere obstructies. Plaats ze niet vlakbij plafondventilatoren, hitteventilatoren, airco toestellen, verse lucht inlaten of open ramen. Bewegende lucht kan verhinderen dat koolmonoxide de CO-sensoren bereikt.

Is één CO-melder voldoende voor mijn woning? Indien niet, hoeveel moet ik er dan plaatsen?

Installeer een koolmonoxidemelder op elke verdieping van uw woning. Als u slechts één melder bij u thuis installeert, hang hem dan in de buurt van of in uw slaapkamer.

Hoe hoog moet mijn CO-melder hangen?

U kunt de CO-melder op de slaapkamer het beste op 'slaaphoogte' plaatsen en in de woonkamer op 'zithoogte'. Koolmonoxide is ongeveer even zwaar als lucht en verspreidt zich gelijkmatig door de kamer/het huis. Kies een plek waar de CO-melder schoon blijft, uit de buurt van kinderen en huisdieren. Lees de handleiding voor de specifieke installatievereisten. CO-melders van First Alert kunnen ook worden neergelegd (op een kast bijvoorbeeld).

Waarom gaat mijn CO-melder af als er ogenschijnlijk niets aan de hand is?

Vergeet niet dat CO een geur- en kleurloos gas is. Als uw koolmonoxidemelder afgaat, dan heeft het potentieel gevaarlijke hoeveelheden CO in de lucht waargenomen. Controleer of de bewoners symptomen van CO-vergiftiging vertonen. Hieronder vindt u een paar situaties die een alarmsignaal kunnen veroorzaken:

De CO-melder moet worden verplaatst.
De CO-melder moet minstens 1.8 meter verwijderd zijn van alle fossiele brandstof verbruikende toestellen zoals boilers en kachels. De melder moet niet op vochtige plaatsen zoals badkamers en dichtbij kookapparatuur worden opgehangen.

Toestellen die fossiele brandstof verbruiken, maar de brandstof niet volledig verbranden.
Controleer of de waakvlam of de vlammen blauw van kleur zijn. Gele of oranje vlammen wijzen op een onvolledige verbranding en dat is een bron van koolmonoxide.

Waarom knippert het rode lichtje? Zit er CO in de lucht?

Nee. Het groene lichtje knippert om de minuut om aan te geven dat de CO-melder gevoed wordt door de batterij.

Hoe test ik de CO-melder?

Hou de testknop aan de voorkant van de melder ingedrukt tot het alarm afgaat. Zorg ervoor dat u de knop lang genoeg ingedrukt houdt. Het kan wel 20 seconden duren voordat de melder op de testknop reageert.

Kan de koolmonoxidemelder op een andere manier worden getest dan door het indrukken van de testknop?

De test- en pauzeknop is de enige juiste manier om de CO-melder te testen. Gebruik NOOIT auto-uitlaatgassen! Uitlaatgassen veroorzaken permanente schade en doen uw garantie teniet.

Kan ik de batterij uit de CO-melder halen om het alarm stil te zetten of om de melder te resetten?

De CO-melder wordt automatisch gereset. Gebruik de test- en pauzeknop om het alarmsignaal stil te zetten terwijl de melder aan het resetten is.

De batterij kan bijna leeg zijn of zwak. Plaats dan een nieuwe batterij in de melder.

Waarom piept mijn CO-melder op batterijen elke minuut?

De batterij kan bijna leeg zijn of zwak. Is het batterijlichtje geel of groen? Als het geel is, dan is de batterij bijna leeg. Plaats dan een nieuwe batterij in de melder.

Wat betekent het SERVICE lichtje op de CO-melder?

Lees allereerst de handleiding om te controleren of de juiste batterij is geïnstalleerd. Als dat in orde is, dan is er een probleem met de sensor en moet de melder vervangen worden.

Is er een hoorbare en zichtbare waarschuwing voor de aanwezigheid van koolmonoxide?

Er gaat een alarmsignaal van 85 decibel af wanneer het koolmonoxideniveau in de lucht de alarmwaarde bereikt. Sommige koolmonoxidemelders hebben lichtjes om aan te geven of het alarm een vroege waarschuwing is of op een ernstige situatie wijst. Controleer uw handleiding voor de juiste werking van uw CO-melder.

Hoe lang gaan de batterijen in de melder mee?

De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de rook- of CO-melder en van de omgeving waarin deze wordt geïnstalleerd. Alle in de handleiding vermelde batterijen zijn geaccepteerde vervangingsbatterijen. Ongeacht de door de fabrikant vermelde levensduur MOET u de batterij onmiddellijk vervangen zodra het toestel begint te "piepen" (het "lege batterij waarschuwingsignaal").

ROOK-EN KOOLMONOXIDE-MELDER (COMBIMELDER)

Hoe lang gaat een combimelder mee?

Combimelders van First Alert gaan bij normaal onderhoud zeker 7 jaar meer, daarna moeten ze worden vervangen door een nieuwe koolmonoxidemelder.

Is koolmonoxide niet zwaarder dan lucht waardoor de melder laag moet hangen?

Er wordt nogal eens beweerd dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. Koolmonoxide heeft echter een lager soortelijk gewicht dan lucht. Als deze uit een verwarmd toestel komt vermengt deze zich met de lucht en stijgt op. De brandweer (of GGD) constateert bij CO-metingen met name daar het hoogste CO-niveau. Vandaar dat je de combimelder gerust aan het plafond kunt hangen.

Wat is de beste plaats voor de combimelder?

De beste plaats om de combimelder op te hangen is tussen het toestel (meestal de cv-ketel of geyser) en de slaapkamers in. Dit is over het algemeen de gang.

Er wordt nogal eens beweerd dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. CO2 is wel aanzienlijk zwaarder.

In de onderstaande tabel kunt u duidelijk zien dat dit niet waar niet. CO  is zelfs lichter.

g/cm3     kg/m3

Koolstofdioxide (CO2) 0,0020 1,97
Koolstofmonoxide (CO) 0,0013 1,25
Lucht 0,0013 1,29

Koolmonoxide heeft echter een lager soortelijk gewicht dan lucht. Als deze uit een verwarmd toestel komt (wat uiteraard altijd het geval is) vermengt deze zich met de lucht en stijgt op.

Bij CO-metingen constateert met name daar het hoogste co-niveau.

Vandaar dat je de combimelder gerust aan het plafond kunt hangen. De beste plaats om de combimelder op te hangen is tussen het toestel (meestal de cv-ketel) en de slaapkamers in.

Dit is over het algemeen de gang.

Bij een gesloten cv- ketel is er in principe geen risico, tenzij deze niet jaarlijks wordt gecontroleerd. Ventilatie is in dat geval nog steeds aan te raden, maar niet noodzakelijk voor het voorkomen van koolmonoxide. Heeft u een oude CV ketel vraag dan na of de ketel is voorzien van een Oxistop

Een aparte koolmonoxidemelder kan het beste daar geplaatst worden waar men gewaarschuwd wil worden.

Dat is op slaaphoogte in de slaapkamer en op zithoogte in de woonkamer. Koolmonoxide is ongeveer even zwaar als lucht en verspreidt zich gelijkmatig door de kamer/het huis.

Voor extra veiligheid monteert u een 2de melder nabij de mogelijke veroorzaker

Indien deze mogelijke veroorzaker van CO is geplaatst in de badkamer, monteert u de melder op een logische lokatie tussen de slaapkamer en badkamer in.

Controlleer na montage of u de extra melder hoort in uw slaapvertrek.

De beste positie om de combimelder op te hangen is tussen de mogelijke bron van onvolledige verbranding (geiser, gaskachel, gashaard, gasapparaten e.) en de slaapkamers in.

Dit is over het algemeen de gang. Koolmonoxide ontstaat door onvolledige verbranding. Hierdoor komt tegelijkertijd ook warmte vrij, warme lucht stijgt op.

Een hoger gelegen plek is een betere locatie.

Een combimelder monteert u op het plafond.

 

Op de website van de gezamenlijke brandweer www.brandweer.nl treft u ook advies aan over de plaatsing van de combimelder.