Informatie over CO

Wat is koolmonoxide?
Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, smaakloos, reukloos en giftig gas dat ontstaat als bijproduct van verbranding van bronnen zoals open haarden, kooktoestellen en boilers. Daarnaast kunnen andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van CO in een woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde afvoerpijpen of een foutieve installatie van toestellen.

Wat is koolmonoxidevergiftiging?
Koolmonoxide wordt ook wel de stille moordenaar genoemd omdat het een volledig kleur-, smaak- en reukloos gas is, wat inhoudt dat men het niet kan zien, proeven of ruiken. Het kan leiden tot plotselinge ziekte of overlijden doordat het alle zuurstof uit het bloed haalt. Het kan u schade toebrengen voordat u er weet van hebt.

Loopt uw gezin gevaar?
Koolmonoxide doodt jaarlijks zeker 15 mensen in Nederland. Per jaar worden gemiddeld 150 mensen in een ziekenhuis opgenomen na vergiftiging door koolmonoxide als gevolg van een privé-, arbeids- of sportongeval. In België, vallen jaarlijks zeker 30 doden en raken 1.500 personen gewond door koolmonixidevergiftiging.Volgens deskundigen wordt dit cijfer zelfs te laag geschat. Iedereen die in een huis woont met brandstofverbruikende toestellen, een open haard of een garage aan het huis vast loopt mogelijk gevaar op CO-vergiftiging. Barbecues op gas of generatoren kunnen ook leiden tot koolmonoxidevergiftiging als ze in de buurt van de woning staan. Ongeboren baby’s, kleuters, zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een chronische hartziekte, bloedarmoede of ademhalingsproblemen zijn nog gevoeliger voor koolmonoxidevergiftiging.

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging
Koolmonoxidevergiftiging is moeilijk vast te stellen, omdat er vaak misleidende symptomen optreden. Deze  hangen af van de concentratie koolmonoxide:

Lichte – Hoofdpijn en misselijkheid
Matige – Slaperig en overgeven
Ernstige – Bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade met mogelijk overlijden als gevolg

Hoe kan ik mijn huishouden CO-veilig maken?

 • Zorg ervoor dat u toestellen worden geïnstalleerd door een erkend installateur
 • Alle fossiele brandstof verbruikende toestellen moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen van een erkend installateur.
 • Installeer minstens één koolmonoxidedetector, idealiter één in de buurt van elke mogelijke bron van koolmonoxideen, en één in de buurt van de slaapkamers. De detector controleert de lucht en produceert een luid waarschuwingssignaal.

Welk soort CO-melder?

CO-melders zijn beschikbaar in vele modellen. Zo zijn er uitvoeringen op batterijen die blijven werken, uiteraard ook als de stroom uitvalt. Er zijn ook gecombineerde rook- en koolmonoxidemelders. Handig, aangezien je één melder hebt die bescherming biedt tegen twee dodelijke gevaren in het huishouden.

First Alert biedt consumenten een compleet assortiment CO-melders, bestaande uit zowel standalone als gecombineerde systemen (raadpleeg onze productpagina voor een meer gedetailleerde beschrijving hiervan).

Hoe werken koolmonoxidemelders?

De detectie technologie van een CO-melder verschilt van die van een rookmelder. De CO-melder meet de hoeveelheid koolmonoxide en de blootstellingsduur. CO-melders zijn ontworpen om een alarmsignaal te produceren voordat het koolmonixideniveau een gevaarlijke werking heeft.

Wat moet er gebeuren als de detector afgaat?

Als het alarm een bepaald koolmonoxideniveau waarneemt gedurende een bepaalde tijd, zal het een alarmsignaal geven. Het is heel goed mogelijk dat u geen symptomen van CO-vergiftiging ondervindt als het alarm afgaat, maar dat betekent niet dat er geen CO aanwezig is in de lucht.

Als het alarm afgaat, reageert u als volgt:

 1. Open de deuren en ramen om frisse lucht binnen te laten.
 2. Schakel alle brandstof verbruikende toestellen uit waar mogelijk en stop het gebruik ervan.
 3. Verlaat de ruimte en laat de deuren en ramen open staan.
 4. Bel uw gas- of andere brandstofleverancier op hun noodnummer.
 5. Ga de ruimte niet meer in als het alarm nog afgaat.
 6. Haal onmiddellijk medische hulp als er iemand symptomen vertoont van koolmonoxidevergiftiging (hoofdpijn, misselijkheid) en vermeld dat het waarschijnlijk om koolmonoxidevergiftiging gaat.
 7. Gebruik de brandstof verbruikende toestellen niet opnieuw voordat ze gecontroleerd zijn door een terzake deskundige. Voor gastoestellen moet de controle worden uitgevoerd door een erkend installateur.
 8. Als er geen sprake is van koolmonoxide, drukt u op de Test/Pauze knop en ventileert u de woning onmiddellijk door het openen van ramen en deuren.
 9. Het alarm kan worden stilgezet door de Test/Pauze knop in te drukken.

Voor meer informatie over koolmonoxide en veiligheidsmaatregelen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke brandweer of met onze klantenservice.