Waarom gaat de melder af wanneer ik er een batterij in plaats?

Het is normaal dat rookmelders kort afgaan (5-10 seconden) wanneer ze voor het eerst stroom krijgen. Als het alarm niet stopt en er geen rook aanwezig is, kan dat aan één van onderstaande oorzaken liggen:

Onvoldoende batterijvermogen
Batterijen die bijna helemaal leeg zijn, kunnen een ononderbroken zwak alarm veroorzaken.