Waarom maakt het lege batterij waarschuwingsignaal een piepend geluid, hoewel het een nieuwe batterij is?

Heeft uw rookmelder een pauzeknop?
Zo ja, dan kan het zijn dat deze knop per ongeluk werd ingedrukt. Dit betekent dat het alarm de komende (max.) 15 minuten elke minuut eenmaal zal piepen terwijl deze in de pauzestand staat.

Weet u zeker dat het de rookmelder is?
Andere apparaten brengen vergelijkbare piepgeluiden of waarschuwingssignalen voort.

Zelfs “nieuwe” batterijen zijn niet altijd echt nieuw.
Als batterijen worden opgeslagen, vooral in koude ruimtes, verliezen ze sneller hun spanning. Controleer altijd de houdbaarheidsdatum op de verpakking wanneer u nieuwe batterijen koopt.