Welke vervangingsbatterijen kan ik gebruiken?

Lees de handleiding of het etiket achterop de melder. Gebruik nooit oplaadbare batterijen omdat deze niet altijd een gelijkmatige voeding leveren.