Waarom gaat de rookmelder niet af wanneer ik op de testknop druk?

Hou de testknop langer ingedrukt.
Probeer de testknop 20 seconden lang ingedrukt te houden.

Controleer de voeding.
Zorg dat de batterij goed is geïnstalleerd en stevig in het vakje is gedrukt. Zelfs als het alarm kort afgaat, moet u toch nog controleren of de batterij(en) goed op zijn plaats vastgeklikt is. Als de batterij los zit, kan de rookmelder niet goed van stroom worden voorzien.